Kinh tế
Đầu tư vào Palestine
Thứ hai, 21 Tháng 5 2018 14:13

 

Ramallah, tháng 05 năm 2018

 

Đầu tư vào Palestine

 

Tổng quan, Ưu đãi đầu tư và Cơ hội đầu tư

 

Nền kinh tế Palestine là một nền kinh tế sôi động và đang phát triển, bao gồm nhiều cơ hội đầu tư chưa được khai thác với lợi nhuận đầu tư cao. Nền kinh tế Palestine cho thấy các chỉ số phát triển đã được chứng minh ví dụ như: sự phát triển kinh tế liên tục, sự tăng trưởng  khối lượng hàng xuất khẩu của Palestine sang các thị trường quốc tế với tiêu chuẩn chất lượng cao, sự gia tăng xuất khẩu sang các thị trường mới của các quốc gia đã ký kết hiệp định thương mại với Palestine, sự gia tăng số lượng công ty quốc tế thu hút đầu tư vào Palestine một cách trực tiếp hoặc tham gia thông qua các liên doanh hoặc các hình thức hợp tác khác với các nhà đầu tư Palestine trong nước, sự tăng trưởng của thị trường Palestine, của hoạt động tài chính nơi mà các công ty khác nhau có thể phân phối lợi nhuận hàng năm cho các cổ đông, và sự tăng trưởng doanh thu hàng năm. Đây là các chỉ số hiện hữu chứng minh rằng thị trường Palestine không bị giới hạn và có khả năng tạo ra nhiều cơ hội đầu tư hơn và phát triển để tiếp cận các thị trường quốc tế

 
PALESTINE QUA ẢNH: Mùa thu hoạch
Thứ ba, 23 Tháng 9 2014 09:51

Mùa thu hoạch chà là ở Palestine:

Đọc thêm...
 
Economy in Palestine
Thứ tư, 10 Tháng 3 2010 15:40
There are no translations available.

Wirtschaft_1_01

Since 1994, managed by the Palestinian National Authority (PNA), the Palestinian territories from which Israel has withdrawn, and in the course of which there has begun with the establishment of state structures and institutions. With the establishment of the PA were also initiated in collaboration with international donor countries, economic and development projects to advance the development of Palestine.

The Palestinian economy is mainly service companies (transport, communications, software and financial sector) as well as from small-and-medium-sized operated, the goods for the domestic market and export produce to Israel.  

Đọc thêm...