Trang chủ Đại sứ quán Tin hoạt động Đại sứ Saadi Salama tiếp các cán bộ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đại sứ Saadi Salama tiếp các cán bộ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Thứ năm, 10 Tháng 9 2015 10:30

Hà Nội - Chiều ngày 9/9, tại Đại sứ quán Nhà nước Palestine tại Hà Nội, Đại sứ Saadi Salama đã đón tiếp các cán bộ Ban Quốc tế, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Saadi Salama và chị Trịnh Mai Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Quốc tế, đã trao đổi và thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa thanh niên Palestine và thanh niên Việt Nam trong thời gian tới.