Trang chủ

Hoạt động gần đây

  • Đến với Palestine Đến với Palestine Đông Jerusalem   Thành phố Jerusalem huyền thoại có rất nhiều địa danh tôn nghiêm đối với cả 3 tôn giáo: Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo. Với ...
  • PALESTINE VÀ LIÊN HỢP QUỐC: 70 NĂM NHÌN LẠI PALESTINE VÀ LIÊN HỢP QUỐC: 70 NĂM NHÌN LẠI Câu chuyện của Palestine tại Liên hợp quốc bắt đầu vào ngày 29/9/1947, khi Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) thông qua Nghị quyết 181. Cái gọi là “Nghị quyết Phân ...