Trang chủ Đại sứ quán Tin hoạt động Đại sứ Saadi Salama gặp gỡ các sinh viên Nhóm Đoàn kết với Palestine của Đại học Leeds

Đại sứ Saadi Salama gặp gỡ các sinh viên Nhóm Đoàn kết với Palestine của Đại học Leeds

Thứ ba, 09 Tháng 6 2015 14:04

Hà Nội, ngày 9/6/2015 - Đại sứ Saadi Salama đã tiếp các thành viên của Nhóm Đoàn kết với Palestine (Palestine Solidarity Group – PSG) đến từ trường Đại học Leeds, Anh Quốc, trong đó có anh Henry de Thierry, ủy viên Ban điều hành nhóm, tại Văn phòng Đại sứ quán Nhà nước Palestine tại Hà Nội. 

Nhóm Đoàn kết với Palestine (PSG) là một trong các nhóm hoạt động của sinh viên Đại học Leeds, với mục đích nâng cao nhận thức về tình hình hiện nay cũng như về lịch sử của Palestine, tạo áp lực quốc tế nhằm chấm dứt sự chiếm đóng bất hợp pháp của Israel đối với các vùng lãnh thổ Palestine, và ủng hộ sự nghiệp đấu tranh của người Palestine cũng như các quyền tự quyết của họ.

Tại buổi gặp gỡ, các thành viên của PSG đã thông báo với Đại sứ về các hoạt động của họ tại Anh Quốc như tổ chức các buổi nói chuyện, chiếu phim hay các hoạt động văn hóa-xã hội khác.

Đại sứ Saadi Salama cảm ơn nhóm PSG về những sáng kiến và các hoạt động nhằm tăng cường sự hiểu biết và ủng hộ của sinh viên quốc tế đối với sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Palestine, đồng thời tái khẳng định các quyền bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập một Nhà nước Palestine độc lập trên quê hương mình.