Trang chủ

Đại sứ Saadi Salama thăm và làm việc với Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 11 Tháng 11 2011 16:20
Sau khi xuất bản cuốn sách Điện Biên Phủ - 5 điều ký diệu chưa từng có trong lịch sử chiến tranh của tác giả Mai Trọng Tuấn bằng 5 thứ tiếng: Việt – Nga – Hoa – Anh – Pháp, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa xuất bản cuốn sách này bằng tiếng Ả Rập. Ông Saađi Salama – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Pa-le-xtin tại Việt Nam dịch và viết lời giới thiệu. Thông qua ông Đại sứ, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tặng nhân dân Pa-le-xtin 500 cuốn sách này.

DBP arp.jpg
Tác giả: Mai Trọng Tuấn

Dịch giả: Saađi Salama – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhà nước Pa-le-xtin tại Việt Nam