Trang chủ

Thông cáo báo chí MOFA Palestine về việc Mỹ khai trương ĐSQ tại Jerusalem

Thứ ba, 15 Tháng 5 2018 12:43

 

Nhà nước Palestine

 

Bộ Ngoại giao và Kiều bào

 

14 tháng 5 năm 2018                                                                                

 

Thông cáo báo chí

 

Hôm nay, chính quyền Hoa Kỳ đang hành động với sự kiêu ngạo quyền lực và khinh thường các quyền của người Palestine, điều đó tái khẳng định rằng họ bây giờ là một phần của vấn đề, không phải là giải pháp. Trong khi người Palestine kỷ niệm 70 năm ngày Nakba (Catastrophe) –thảm họa về sự trục xuất, chối bỏ và bất công, chính quyền Hoa Kỳ đã xúc phạm thêm vết thương tại Jerusalem bằng việc chống lại luật pháp quốc tế và chối từ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc liên quan đến quyền của người Palestine, đặc biệt là những người ở Jerusalem.

 

Việc khánh thành đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jerusalem bị chiếm đóng là một hành động thù địch chống lại quyền quốc gia của Palestine và luật pháp quốc tế. Đó là một cuộc tấn công vào vị thế và tính toàn vẹn của trật tự quốc tế, bao gồm cả Liên hợp quốc. Palestine cũng tái khẳng định rằng các quốc gia đã tuyên bố ý định đi theo bước chân bất hợp pháp của Mỹ đã tự đặt mình vào hàng ngũ các quốc gia đe dọa luật pháp quốc tế, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an, và do đó họ là những đại diện của sự xung đột, chứ không phải hòa bình.

 

Hành động này, cùng với các biện pháp trừng phạt khác nhắm vào người dân Palestine chỉ nhằm tiếp tục khuyến khích Israel - thế lực chiếm đóng, đẩy mạnh các hành động bất hợp pháp chống lại người Palestine. Họ khuyến khích Israel duy trì vĩnh viễn chế độ thực dân chiếm đóng tại Palestine và tiếp tục vi phạm các quyền của người Palestine mà không bị trừng phạt. Tuy nhiên, sự đồng lõa trong việc gây hấn sẽ không thay đổi hiện thực pháp lý. Số phận của Jerusalem sẽ không bị định đoạt bởi các hành động bất hợp pháp từ bất kỳ quốc gia nào. Số phận của Jerusalem sẽ được định đoạt phù hợp với luật pháp quốc tế.

 

Nhà nước Palestine tái khẳng định quyền theo đuổi mọi biện pháp pháp lý và ngoại giao nhằm bảo vệ quyền quốc gia của Palestine khỏi mọi hành động thù địch và bất hợp pháp từ Hoa Kỳ hay bất kỳ bên nào khác.

 

Tương tự, Nhà nước Palestine coi sự tham gia của đại diện một số quốc gia, bao gồm các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu vào các hoạt động khai trương là một hành động thù địch chống lại các quyền của Palestine và luật pháp quốc tế. Bất kỳ quốc gia nào chấp nhận hoặc bình thường hóa động thái của Chính quyền Hoa Kỳ hoặc bất kỳ bước tương tự nào được các quốc gia khác đồng ý đều đồng lõa với việc làm suy yếu vị thế của trật tự quốc tế và tính hợp pháp của các cơ chế luật quốc tế. Palestine sẽ phản ứng với những hành động đáng xấu hổ này bằng các biện pháp thích hợp.

 

Jerusalem sẽ vẫn là thủ đô vĩnh cửu của Palestine. Lễ khánh thành Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jerusalem không làm thay đổi tình trạng pháp lý của thành phố bị chiếm đóng này, và cũng không hợp pháp hoá việc sáp nhập bất hợp pháp của Israel. Đây chính là sự đồng thuận quốc tế.

 

Lãnh đạo Palestine sẽ tiếp tục theo đuổi tất cả các con đường pháp lý và ngoại giao nhằm bảo vệ quyền của người dân khỏi chế độ cố hữu của chủ nghĩa thực dân và gây hấn của Israel cũng như các quốc gia bảo vệ và tài trợ cho chế độ đàn áp này. Đây cũng là trách nhiệm quốc tế. Cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ bảo vệ vị thế của luật pháp quốc tế và tính toàn vẹn của trật tự quốc tế liên quan đến Palestine. Các quyền tự quyết, tự do, và chủ quyền của người Palestine là cơ bản và không thể thương lượng. Các quốc gia tuyên bố ủng hộ các quyền không thể thay đổi này phải hành động một cách phù hợp.

 

Nhà nước Palestine sẽ tiếp tục hành động phù hợp với luật pháp quốc tế và hợp tác với các quốc gia chia sẻ các giá trị của chúng tôi nhằm bảo vệ vị thế của luật pháp quốc tế. Những thách thức nghiêm trọng hiện tại vẫn không thay đổi cam kết của chúng tôi đối với giải pháp hai nhà nước, đó cũng là giải pháp quốc tế. Trong bối cảnh của sự tự quyết, luật pháp quốc tế và các nghị quyết của LHQ hiện có, đó cũng là giải pháp của Palestine.