Trang chủ Bộ Ảnh Video Nước Anh: HÃY SỬA SAI

Nước Anh: HÃY SỬA SAI

Thứ tư, 01 Tháng 11 2017 13:44

Video này khám phá di sản bất công tiếp diễn của Tuyên bố Balfour và việc nước Anh từ chối nhận trách nhiệm về di sản thực dân đáng hổ thẹn này. 

Video này cũng giải thích Tuyên bố Balfour đã phủ nhận sự tồn tại và các quyền dân tộc của nhân dân Palestine ra sao, mở đầu cho một thế kỉ tước đoạt quyền sở hữu, thanh lọc sắc tộc, hạ thấp phẩm giá con người và sự chiếm đóng tiếp diễn. Di sản thực dân này, bắt nguồn từ tư duy thực dân phân biệt chủng tộc để biện minh cho các thế lực thực dân về sự nô dịch hóa và hạ thấp nhân phẩm của các dân tộc xuyên suốt lịch sử, vẫn là một thực tiễn đang diễn ra với người Palestine. 

Nước Anh phải nhận trách nhiệm về di sản vẫn đang tiếp diễn này và bắt đầu sửa sai