Trang chủ

Bộ trưởng Malki: Việc Palestine gia nhập Interpol là một chiến thắng cho sự Thực thi Pháp luật trên toàn thế giới

Thứ năm, 28 Tháng 9 2017 14:17

THÔNG CÁO BÁO CHÍ                                                                                                             Bản dịch tham khảo

Tuyên bố của Tiến sĩ Riad Malki, Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều bào

 

Ramallah, Palestine

Ngày 27/9/2017

 

Bộ trưởng Malki: Việc Palestine gia nhập Interpol là một chiến thắng cho sự Thực thi Pháp luật trên toàn thế giới

 

Nhà nước Palestine hoan nghênh việc INTERPOl công nhận Palestine là một thành viên của tổ chức này. Đại đa số phiếu ủng hộ tư cách thành viên của Palestine chính là những lá phiếu thể hiện niềm tin vào năng lực thực thi luật pháp và cam kết của Palestine đối với các giá trị cốt lõi của tổ chức này. Việc Palestine gia nhập Interpol là một chiến thắng cho sự thực thi pháp luật và hợp tác toàn cầu.

Chiến thắng này có được là nhờ quan điểm dựa trên nguyên tắc của đa số các thành viên Interpol. Tư cách thành viên của Palestine là tác động của các thành viên đang bảo vệ lý do tồn tại của tổ chức này và thúc đẩy các giá trị cốt lõi của nó, và là một sự bác bỏ rõ ràng đối với các âm mưu lôi kéo bất cần đạo lý và ức hiếp chính trị.

Ngày hôm nay, thực tế và phẩm chất xứng đáng đã vượt qua tất cả những cân nhắc khác. Đó là một lý do để chúng ta cùng ăn mừng. Thay mặt nhân dân Palestine, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các thành viên đã làm nên điều này.

Nhân dịp vui mừng này, Nhà nước Palestine nhắc lại cam kết của mình đối với việc nêu cao các nghĩa vụ và đóng góp vào việc đấu tranh chống tội phạm và thúc đẩy hơn nữa pháp quyền. Palestine sẽ làm việc với tất cả các thành viên để thúc đẩy vị thế và vai trò của Interpol. Chúng tôi sẽ là một đối tác xây dựng và hợp tác trong nỗ lực toàn cầu này, nỗ lực tác động tới cuộc sống và tương lai của tất cả các công dân của chúng ta.

Nhà nước Palestine coi tư cách thành viên này và các trách nhiệm đi kèm là một phần không thể thiếu trong các trách nhiệm của mình đối với nhân dân Palestine và là một nghĩa vụ về đạo đức với các công dân trên thế giới. Palestine sẵn sàng và có thể gánh vác những nghĩa vụ và trách nhiệm này như một đối tác tích cực trong cộng đồng quốc tế, đóng góp hiệu quả và rõ rệt vào việc thúc đẩy các giá trị cốt lõi chung của các quốc gia chúng ta.

-           HẾT -