Trang chủ Giới thiệu Palestine Lịch sử Hệ thống giáo dục ở Palestine

Hệ thống giáo dục ở Palestine

Kể từ khi thành lập, chính phủ Palestine luôn không ngừng cố gắng cải thiện cơ sở hạ tầng liên quan tới giáo dục, đào tạo giáo viên, tiêu chuẩn hóa chương trình giảng dạy và phát triển một hệ thống giáo dục toàn diện. 3 bộ phụ trách vấn đề này gồm có Bộ Giáo dục, Bộ Giáo dục Đại học và Bộ Lao động. Ngoài ra, việc phát triển chương trình học cũng rất được chú trọng. Trong Ủy ban Lập pháp của Palestine cũng có một Ủy ban riêng chuyên giải quyết các vấn đề pháp luật có liên quan tới giáo dục. Sau các Phong trào Intifada, nhiều trường đại học và trường học của Palestine đã bị quân đội Israel buộc phải đóng cửa, dẫn đến sự sụp đổ của toàn hệ thống giáo dục. Tuy nhiên, nhiều sáng kiến cá nhân và các tổ chức phi chính phủ đã giúp cải thiện hệ thống giáo dục của Palestine hiện nay.

Hệ thống trường học

Ở Palestine, hệ thống giáo dục bắt buộc dành cho trẻ em từ 6 tới 15 tuổi (từ lớp 1 tới lớp 10). Điểm tổng kết trung bình sẽ quyết định việc học sinh nào được lên cấp Hai, và sau đó hai năm là lên Trung học. Bên cạnh các trường Trung học phổ thông “học thuật” thông thường, tập trung vào các kiến thức văn học và khoa học tự nhiên, còn có loại bằng chuyên môn trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, nông nghiệp hoặc chăm sóc y tế. Học sinh tốt nghiệp các trường Trung học phổ thông học thuật sẽ học tiếp lên đại học.

Một năm học bắt đầu vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 và kết thúc vào cuối tháng 5 năm sau. Như vậy, một năm học sẽ bao gồm 210-215 ngày (nếu học 6 buổi/tuần) hoặc 175-180 ngày (nếu học 5 buổi/tuần). Bên cạnh gần 1500 trường công còn có khoảng 150 trường tư, phần lớn là do các nhà thờ tổ chức, và hơn 250 trường của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm cho Người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA).

Đào tạo hướng nghiệp Bethlehem_Universitt_01

Tầm quan trọng của cả hai loại hình đào tạo: thực hành và dựa trên l‎ý thuyết đã được chính phủ Palestine coi trọng và nhanh chóng được thực hiện trong các chương trình cụ thể. Các khóa đào tạo lao động chuyên nghiệp kéo dài trong 2 năm, còn các khóa đào tạo lao động bán chuyên nghiệp chỉ kéo dài trong khoảng từ 5 đến 8 tháng.

Giáo dục Đại học

Ngành giáo dục đại học ở Palestine khá phát triển. Rất nhiều trường đại học với các chương trình đào tạo cử nhân và Thạc sỹ đã ra đời từ giữa những năm 1970 và đầu những năm 1980. Sau 4 hoặc 5 năm (đối với sinh viên kỹ thuật), sinh viên sẽ nhận được bằng Cử nhân. Bằng Thạc sỹ yêu cầu thêm 2 năm học nữa. Tại các trường cao đẳng cộng đồng, sinh viên được tham gia các khóa học mang tính thực tiễn nhiều hơn và có bằng tốt nghiệp sau 2 năm.

 

 

 

 

© 2011 Embassy of the State of Palestine